יישוב סכסוך

במטרה לעודד זוגות להגיע בינהם להסכמות הגירושין בהבנה ובדרך של גישור, החליטה המדינה כי במידה ואחד מבני הזוג יבחר להגיש תביעת גירושין לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, הצדדים יחויבו תחילה להשתתף בהליך של יישוב סכסוך, ביחידת הסיוע הסמוכה לערכאה המשפטית. 

מה כולל הליך יישוב סכסוך?

ההליך כולל מספר מפגשי מהו"ת (מידע הערכה ותיאום), שבמהלכם יבחנו רצונותיהם וצרכיהם של בני הזוג, והם יקבלו מידע על תהליך יישוב הסכסוך  – בהסכמה, או בהליך משפטי, ועל ההשלכות האפשריות של כל אחת משתי הדרכים האלו.

בסיום ההליך בני הזוג יבחרו האם להמשיך ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה, או בהתדיינות משפטית בין כותלי בית המשפט / בית הדין.   

מהן יחידות הסיוע?

יחידות הסיוע הן יחידות טיפוליות המשתייכות למשרד הרווחה. הצוות המקצועי של יחידות הסיוע כולל עובדים סוציאליים ומומחים נוספים בעלי הכשרה וניסיון בגישור ובטיפול במשפחות בהליכי פרידה וגירושין. 

כיצד מתנהל הליך יישוב סכסוך ביחידת הסיוע?

שני בני הזוג מוזמנים לעד 4 פגישות ביחידת הסיוע. הפגישות נערכות בתוך 45 יום מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. ניתן להאריך את התקופה ב- 15 יום נוספים.

  • לפגישה הראשונה מגיעים שני הצדדים, ללא נוכחות עורכי דין מטעמם.
  • יתר הפגישות יערכו עם שני בני הזוג – יחד, או עם כל אחד מהם, בנפרד.
  • שני הצדדים חייבים להתייצב לפגישות, ההזמנה לפגישות שקולה להזמנה להתייצבות בבית המשפט או בבית הדין הרבני.
  • מרגע הגשת הבקשה להליך יישוב הסכסוך ועד ל-  15 יום לאחר סיומו, חל מצב של עיכוב הליכים שבמהלכו הצדדים אינם יכולים להגיש תביעות לביהמ"ש / בית הדין, למעט תביעות בנושאים חריגים ודחופים, שנקבעו מראש בתקנות. 

מה קורה בסיום הליך יישוב הסכסוך ביחידת הסיוע?

בסיום ההליך, הצדדים יודיעו בכתב ליחידת הסיוע כיצד ברצונם להמשיך ליישב את הסכסוך ביניהם – בהסכמה או בתביעה.  

במידה וההליך הסתיים ללא הסכמה והצדדים אינם מעוניינים בהמשך הליכי יישוב סכסוך בהסכמה, בתום 15 יום מסיום הליך יישוב הסכסוך, הצד שהגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך רשאי להגיש תביעה או תביעות לערכאה השיפוטית בה יבחר. במידה ולא הוגשה תביעה בתוך 15 יום, או שהוגשה תביעה רק לגבי חלק מנושאים שבמחלוקת, הצד השני רשאי להגיש תביעה בכל העניינים שעבורם לא הוגשה תביעה.

יישוב סכסוך