גירושים עם ילדים

מעבר לקושי בפירוק השותפות הזוגית והמשבר האישי, לגירושין עם ילדים מתווספת מורכבות רגשית ומעשית משמעותית בכל הנוגע להשלכות הגירושין על הילדים. אנו רואות חשיבות רבה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בילדים, שכבר נאלצים להתמודד עם הכאב הרב של פירוק המשפחה.

אנו יודעות, מתוך נסיוננו, וגם מתוך מחקרים, שילדים מושפעים יותר מהמריבות בין ההורים מאשר מעצם הפרידה. לכן כשיש ילדים, גירושין בהליך של גישור הוא ממש בנפשנו. אנחנו רואות בגישור את הדרך הטובה ביותר לניהול הליך גירושין ענייני, מכבד, אשר מאפשר לשני ההורים להגיע להסכמות המיטביות עבור המשפחה כולה, ולשמור על יחסים תקינים למען המשך שיתוף הפעולה ביניהם, בגידול הילדים.

ריכזנו עבורכם מספר תשובות לשאלות נפוצות הקשורות לגירושין עם ילדים

כיצד נקבעים זמני השהות (הסדרי ראיה) עם הילדים?

סוגיית חלוקת זמני שהות הילדים עברה בשנים האחרונות שינויים רבים וכיום הנוהג המקובל הוא לאפשר זמני שהות בחלוקה שווה ככל הניתן לבין שני ההורים ללא הגדרת הורה "משמורן", כבעבר.

כיצד נקבע גובה דמי המזונות?

בדומה לסוגיית זמני השהות, גם בקביעת גובה דמי המזונות חלו בשנים האחרונות שינויים משמעותיים כשהכיוון הכללי הוא נטייה לחלוקה שוויונית יותר של הנטל הכלכלי בין בני הזוג, לעומת העבר. תחשיב המזונות מושפע מרמת ההשתכרות של שני ההורים, חלוקת זמני השהות גיל הילדים וצרכיהם.

מהם יתרונות הגישור בגירושין עם ילדים?

התדיינות משפטית, בה כל אחד מההורים מיוצג ע"י עורך דין, עלולה ללבות את האיבה בין הצדדים, ולהוביל לפגיעה ביחסים, שתהיה הרסנית עבור הילדים.

לעומת זאת, הליך הגישור מעודד את ההורים לשמור ביניהם על תקשורת בריאה ומכבדת, במטרה להביא אותם להסכמות הטובות ביותר עבור המשפחה.

יתרה מזאת, עצם הבחירה בהליך גישור מעבירה לילדים מסר שההורים אינם אויבים, ושהם מסוגלים לפתור את הפערים ביניהם בהידברות.

כמו כן, מאחר והפסיקה בענייני זמני השהות וחלוקת נטל המזונות, עוברת בשנים האחרונות טלטלות ושינויים, קשה יותר לחזות איך בית המשפט או בית הדין הרבני יפסקו בעניינכם. ולכן, גם בהיבט זה, יש יתרון להליך גישור אשר משאיר את השליטה בידיכם, ומאפשר לכם להגיע ביניכם להסכמות הנכונות ביותר עבורכם, מבלי להיות תלויים בהחלטות של שופטים ודיינים.

בגירושין עם ילדים הזוגיות אמנם מתפרקת, אבל המטרה היא להמשיך לשמור על המשפחה של הילדים מתפקדת ושלמה, גם כשאתם, ההורים, כבר לא ביחד. הליך הגישור יסייע לכם לשמור ביניכם על מערכת יחסים בריאה, ולהגן על הילדים מפגיעה שמאבקים משפטיים עלולים לגרום. 

גירושים עם ילדים